Holandské zakrslé šedé

My dutch bantams in color LAVENDER

Holandské zakrslé slepičky chovám v těchto barvách:

My dutch bantams in these colors:

První služba

Galerie

Druhá služba

Galerie

Třetí služba

Galerie

První služba

Galerie

Druhá služba

Galerie

Třetí služba

Galerie

_____________________________________