Landeské šedé husy

Grey Landes geese

__________________________