Kachna zakrslá

Call duck in color: 

Další barvy ZK v mém chovu:

Other colors in my breeding:

_____________________________________