Kachna zakrslá Apricot silver

Call duck in color: Apricot Silver

Další barvy ZK v mém chovu:

Other colors in my breeding:

_____________________________________